Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γεωργίου  Διλβόη 30
Περιοχή Νέα Αλάτσατα
Τ.Κ. 71409   Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο/FAX

2810-210244

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Ιερού Ναού
n.alatsata@gmail.com

Εφημερίων
π. Γεωργίου Κακουλάκη: georgioska@gmail.com
π. Γεωργίου Μοσχόβη: pageomo@pathfinder.gr