Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μ. Τεσσαρακοστής ΣΤ’ Εβδομάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (ΕΒΔΟΜ. ΣΤ' )